چهارشنبه 28 مهر 1400  
برگزیده ها
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
آخرین اخبار
بيشتر
آموزشی
بيشتر
امتحانات و کلاس های مجازی
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
مالی دانشجویی
بيشتر
تربیت بدنی
بيشتر
فارغ التحصیلان
بيشتر
پژوهشی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
راهنمای استفاده اساتید از سامانه جدید ال ام اس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
لینک فایل آموزشی استفاده از نسخه جدید سامانه lms ویژه دانشجویان
نرم افزار های مخصوص  برگزاری کلاس های مجازی
2 رشته جدید در پیام نور  گناباد
ثبت نام کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور از 14 مرداد ماه الی 5 شهریورماه1400
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
راهنمای استفاده اساتید از سامانه جدید ال ام اس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
لینک فایل آموزشی استفاده از نسخه جدید سامانه lms ویژه دانشجویان
نرم افزار های مخصوص  برگزاری کلاس های مجازی
2 رشته جدید در پیام نور  گناباد
ثبت نام کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور از 14 مرداد ماه الی 5 شهریورماه1400
بيشتر