پنجشنبه 24 خرداد 1403  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
برگزیده ها
1402/9/6 دوشنبه
هیچ کدام از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در دانشگاه‌های دیگر ادغام نمی‌شود. ‌
هیچ کدام از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در دانشگاه‌های دیگر ادغام نمی‌شود. ‌

.

                       
معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور گفت:
هیچ کدام از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در دانشگاه‌های دیگر ادغام نمی‌شود. ‌
دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور با حضور در جمع کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام نور مرکز گناباد گفت:
هیچ کدام از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در دانشگاههای دیگر ادغام نمی‌شود. سیاست دانشگاه، تقویت مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی از جمله مرکز گناباد است.
سلطانی احمدی گفت: مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با راه اندازی رشته‌های جدید کاربردی و پر مخاطب و منطبق با زیست بوم منطقه تقویت می‌شوند.
سلطانی احمدی درباره نسبت طرح آمایش آموزش عالی و دانشگاه پیام نور گفت:
طرح آمایش طرحی ملی و از ضروریات نظام آموزش عالی است و ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی با اجرای درست، نظام مند و همه‌ جانبه این طرح پیوند خورده است و اگر این طرح صرفا بر روی دانشگاه پیام نور متمرکز شود به ضد خود و علیه عدالت آموزشی به عنوان یکی از مؤلفه‌های گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل می‌شود. مثلاً معنا ندارد تیغ آمایش بر روی مراکز و واحدهای پیام نور خراسان رضوی بدون لحاظ کردن پیوستهای اقتصادی و فرهنگی و محلی اعمال شود اما 178 دانشگاه غیرانتفاعی در این استان فعالیت داشته باشند. نخبگان و مقامات محلی شهرستان این مسئله برایشان علامت سئوال و تعجب زیادی برانگیخته است.
معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور  در پاسخ به اخبار مبتنی بر ادغام برخی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی از جمله مرکز گناباد گفت: دانشگاه پیام نور مرکز گناباد و سایر مراکز و واحدهای استان خراسان رضوی در دیگر دانشگاه‌ها ادغام نمی شوند و ساماندهی مراکز و واحدهای این دانشگاه درون دانشگاهی خواهد بود.
سلطانی احمدی گفت:دانشگاه پیام نور از رسته دانشگاههای باز،از راه دور و ترکیبی است و امکان ادغام آن بدلیل جنس،ماهیت و نوع مخاطبان خاصش در دانشگاههای سنتی امکان پذیر نیست. در واقع گروه خونی دانشگاه پیام نور AB است و امکان اهدا و دهندگی به سایر گروهها را ندارد.
سلطانی احمدی در پایان به مهمترین مطالبه نمایندگان و مقامات محلی شهرستانهای سبزوار و نیشابور و تربت حیدریه و بجستان اشاره کرد و‌ گفت: نمایندگان و مقامات محلی این شهرستانها با بیان استدلال‌هایی که ریشه در شناخت عمیق آنان از شهرستانهای متبوع با لحاظ پیوستهای سیاسی، امنیتی و محلی دارند خواستار عدم ادغام یا باز احیا و تقویت مراکز و واحدهای جوین، جغتای، دررود، مه ولات و بجستان هستند. امری که دانشگاه پیام نور با نگاه باز به بررسی آن خواهد پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر