جمعه 25 خرداد 1403  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آموزشی
1402/10/12 سه‌شنبه
زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع دانشگاه پیام نور
زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع دانشگاه پیام نور

.

تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع نیمسال 4021 دانشگاه پیام نور اعلام شد.
با توجه به خارج از منبع بودن دروس جدول ذیل، شرایط و تاریخ امتحان مجدد اعلام شد.
 آزمون مجدد دروس روز شنبه 16 دی ماه ۱۴۰۲ رأس ساعت 11:۰۰ برگزار می‌شود. شرکت دانشجویان در آزمون دروس فوق الزامی نمی باشد.در آزمون مجدد،دانشجویان بایدبه همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون، مراجعه نمایند.صرفاً دانشجویانی می‌تواننددر آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند،که در آزمون قبلی شرکت نموده‌اند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر