پنجشنبه 24 خرداد 1403  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
کارکنان اداری - مالی - فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

عکس1آقای علیرضا موذنی

     

                                          افتخار بازنشستگی209572592052آقای محمد کاخکی بیدختینگهبان - سرایدار20357259200 تا72592023آقای حسین حسینیان

   

                                           افتخار بازنشستگی229572595024آقای حسین یعقوبیمدیر رایانه - مسئول امور اداری250572592075


عباس رفیعی


مسئول امور فرهنگی      253250

572595046آقای محمد قوامیکارشناس امتحانات -کارشناس رشته های حقوق و مدیریت ها-کاربر ارشد سیستم گلستان219

57263035


7


خانم مریم ابراهیمی


مسئول آزمایشگاهها-کارشناس برنامه ریزی درسی و امور اداری


211

57259206


8


 


آقای مجید دانائی


کارشناس مسئول رسانه های آموزشی
مدیر سایت دانشگاه


 


572595049آقای اسماعیل اجرتی                                     افتخار بازنشستگی2065726303510آقای محمد قاسمی


کارشناس رشته های روانشناسی -حسابداری- مسئول وام و شهریه دانشجویی  - کارشناس دانشجویان شاهد،ایثارگر،کمیته امداد و بهزیستی22957259502

 11آقای شکراله نیکورمسئول روابط عمومی و کارشناس امور فوق برنامه253

5726212512آقای اکبر آرمیدهمسئول دفتر ریاست - دبیرخانه214

5725921013آقای ایرانی

     

                                        افتخار بازنشستگی22357259209

14

آقای علی اکبری

کارشناس رشته های مترجمی زبان،علوم تربیتی ،مددکاری اجتماعی-شیمی-مهندسی معماری-تاریخ- کارپرداز

201 

57259506

شماره تلفن های دانشگاه

57259200 ، 57259201 ، 57259202

57259504 ، 5725950

شماره فاکس دانشگاه: 57259204- 051

**آدرس دانشگاه: گناباد انتهای خیابان شهید شوریده میدان فردوس دانشگاه پیام نور مرکز گناباد**

* صندوق پستی : 34                           * کد پستی: 9691964997

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر