جمعه 25 خرداد 1403  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور گناباد منصوب شد طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور گناباد منصوب شد طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده ریاست محترم دانشگاه پیام نور کشور دکتر سعید نژادحسین به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور گناباد منصوب شد.
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر