جمعه 25 خرداد 1403  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
کارکنان آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

عکس


1


 


آقای دکتر کاظم گلبافرئیس اداره آموزش


204


57259501


2آقای حسن علی محمدی

کارشناس مسئول آموزش


209


57259205


3


خانم مریم رجبی


 
 
       

                           مسئول فارغ التحصیلان

225

57263034


4


آقای حسین محمدی

                    
                                      افتخار بازنشستگی

239

57259506


5آقای حسن سبحانی

 
 

                              
                                افتخار بازنشستگی


233 


57259504

6

آقای حسن ظریفی


 
 

                               افتخار بازنشستگی

206

572630357


 


 آقای حسین محرابی  
کارشناس رشته های مهندسی کامپیوتر–مهندسی صنایع – علوم اجتماعی – زیست شناسی و ادبیات فارسی-مهندسی علوم و محیط زیست
208

57263033


8


    آقای سید رضا          صدر السادات

 

                                           
                   مسئول کتابخانه - امین اموال

228
57259203


9


خانم زهره خاکشور
 
                                      مسئول بایگانی

248

57259505


10
آقای علیرضا عباس نیا کارشناس تحصیلات تکمیلی ( رشته های تحقیقات آموزشی،روانشناسی،ادبیات فارسی،ریاضی،شیمی معدنی) 57263036

11

12


شماره تلفن های دانشگاه

57259200 ، 57259201 ، 57259202

57259504 ، 5725950

شماره فاکس دانشگاه: 57259204- 051

**آدرس دانشگاه: گناباد انتهای خیابان شهید شوریده میدان فردوس دانشگاه پیام نور مرکز گناباد**

* صندوق پستی : 34                           * کد پستی: 9691964997

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر