جمعه 29 تیر 1403  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
پژوهشی
1400/10/1 چهارشنبه
شماره تماسهای ضروری مراکز و واحدها جهت پشتیبانی امتحانات
شماره تماسهای ضروری مراکز و واحدها جهت پشتیبانی امتحانات

.

قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

شماره تماسهای ضروری مراکز و واحدها جهت پشتیبانی امتحانات
                                             دریافت                                       

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر